Yök Yürütme Kurulunun 2012.17.822 Sayılı Kararı

08T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÜRÜTME KURULU KARARLARI

Oturum Tarihi:08-09.08.2012

Oturum No: 17

KARAR.2012.17.822
Başkanlığımızca, lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvuracak adaylarda aranacak asgari şartların (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil) derlenmesi işlemlerinin ve söz konusu kontenjanlara merkezi sistemle yerleştirmeye ilişkin teknik altyapı çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve Yükseköğretim Kurumlarımızın lisansüstü eğitime başlama tarihlerinin yaklaştığı da göz önüne alınarak; hem bu sene atanan hem de program kapsamında daha önceki yıllarda atanan ve yabancı dil eğitimlerini 2012 Mayıs ayının sonunda bitiren diğer araştırma görevlilerinin mağdur edilmemesi için; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7. maddesinin 3. fıkrasının ilk bendinin“Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil) Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak 2013 ılından itibaren YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.” şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

08/08/2012
766 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00