Yök Yürütme Kurulunun 2012.3 Sayılı Kararı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

Oturum Tarihi: 25.01.2012

                                                                                          Oturum No: 3

KARAR.2012.3.

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında,2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

Lisansüstü eğitim yapılacak üniversitelere anabilim dalı bazında kontenjan verilmesi ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2012 Bahar döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere ekte belirtilen üniversitelere tahsis edilmesine,
Söz konusu kontenjanlara yapılacak başvuruların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin, üniversitelerin kendilerinin belirledikleri ALES ve yabancı dil şartını sağlayanlar arasından, ÖYP puanları esas alınarak yapılmasına,
2011 yılını Güz döneminde üniversitelerimize tahsis edilmiş kontenjanlardan kullanılmamış olanlar için 2012 Bahar döneminde tekrar başvuru alınabilmesine,
Lisansüstü eğitim verecek üniversitelerin söz konusu lisansüstü programlara başvuruları 30/01/2012-08/02/2012 tarihleri arasında almalarına
karar verildi.

25/01/2012
966 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00