YÖK Başkanlığının 09.12.2011 Tarih 52774 Sayılı Toeıc Sınavı İle İlgili Yazısı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

B.30.0.PER.0.00.00.01/01-14482

ÖYP/TOEIC sınavı hakkında                                                            09.12.2011 • 052774

İngilizce ÜDS ve İngilizce KPDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 32.3375 sayılı ve 27.05.2009 tarih ve 22.16 sayılı kararları, ile kabul edilen TOEIC Sınavının KPDS ve ÜDS e4şdeğerliliğinin 14.11.2011 tarihi itibariyle kaldırılması Yürütme Kurulu’nun 03.11.2011 tarih 2011.31.8366 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Bu defa; 14.11.2011 tarihinden önce alınmış TOEIC sınav sonuç belgelerinin, hali hazırda bir akademik kadroda görev yapan öğretim elemanları için, en geç 2012 Bahar döneminde yapılacak olan ÜDS ve/veya KPDS’ye kadar sadece akademik değerlendirmelerde kullanılmak üzere geçerli sayılması Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

12/06/2013
839 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00