Yök Yürütme Kurulunun 2011.31.8366 Sayılı Kararı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

Oturum Tarihi:03.11.2011
Oturum No: 31

 

KARAR.2011.31.8366

2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında uygulamada birliği sağlamak amacıyla,

  1. 01.09.2010 tarih ve 2010-2 sayılı YÖK Yürütme Kurulu kararının 2.maddesine istinaden, ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanmamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yaptıkları üniversitelere görevlendirilen ÖYP araştırma görevlilerinden, yabancı dil puanı 65 ve üzeri olanların;a) Yüksek lisans eğitimine devam ediyorlarsa, bu eğitimini tamamladıkları en geç iki yarıyıl içinde Başkanlığımızca mevzuat çerçevesinde doktora eğitimine başlamalarına,b) Doktora eğitimine devam edenlerin ise eğitimini tamamlamalarına, aksi takdirde görevlerinin sona erdirilmesine,
  1.   Yabancı dil puanı 65’ in altında olan araştırma görevlileri için, Başkanlığımıza 2547 sayılı Kanun’un 35.maddcesi uyarınca görevlendirme teklifinde bulunulmamasına,
  1.     2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında yeni açılan üniversitelere atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlilerinden,a) Atandıkları üniversitelerde yüksek lisans eğitimi alanların yüksek lisans eğitimlerinin ÖYP kapsamında sayılması; Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerin birinde lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin ise eğitimlerini bu üniversitelerde devam etmelerine,b) Söz konusu üniversitelerde açılmış olan doktora programlarına devam edenlerin ise devam ettikleri programın ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağının YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile değerlendirilmesine,
  1.     13/01/2011 tarih ve 7857 sayılı Yürütme Kurulu Kararının 2. Maddesinde belirtilen “araştırma görevlisi olarak atanma süresinin” yabancı dil puanı 50 ve üstünde olan araştırma görevlileri için 2 (iki) yıl olarak değerlendirilmesine,
  1. ÖYP araştırma görevlilerinden atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50 ve üstünde puan alamayanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmesine,
  1. İngilizce ÜDS ile İngilizce KPDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.12.2008 tarih ve 32.3375 sayılı ve 27.05.2009 tarih ve 22.16 sayılı kararları ile kabul edilen TOEIC Sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliliğinin 14.11.2011 tarihi itibariyle kaldırılmasına,
  1.   ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, yanlış beyan sonucu ataması yapılamayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların, tekrardan ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde, ÖYP puanlarının %3 oranında düşürülmesine,karar verildi.

 

03/11/2011
1563 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00