Yök Yürütme Kurulunun 2011.29.7857 Sayılı Kararı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÜRÜTME KURULU KARARLARI

Oturum Tarihi:13.10.2011

Oturum No: 29

KARAR.2011.29.7857

2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ilgili olarak;

    1. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in Yabancı dil eğitimi başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrası uyarınca; yabancı dil eğitimine katılmalarının ve devamlarının sağlanmasına, katılmayanların kadroları ile ilişkilerinin kesilmesine,
    1. Söz konusu Kanun maddesinin “……araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer….” hükmü uyarınca, atanma süresi bitiminde halen yabancı dil sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP Araştırma Görevlilerinin kadroları ile ilişiklerinin kesilmesine,
    1. Atandığı tarihte ve/veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP Araştırma Görevlilerinin bir yıl/ iki yarıyıl içinde Başkanlığımızın belirlediği lisansüstü eğitim programlarından birine başlamalarının sağlanmasına aksi takdirde kadroları ile ilişiklerinin kesilmesine,karar verildi.
12/06/2013
796 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00