YÖK Yürütme Kurulunun 21.07.2011 Tarihinde Almış Olduğu Karar

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.07.2011 tarihinde almış olduğu karar;

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında,2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

  1. Lisansüstü eğitim yapacak üniversitelere bölüm bazında kontenjan verilmesi ve söz konusu programlara ait kontenjanların güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere ekte belirtilen üniversiteler tahsis edilmesine,
  2. Söz konusu kontenjanlar yapılacak başvuruların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin, üniversitelerin Ales ve yabancı dil şartını sağlayanlar arsından, ÖYP puanları esas alınarak yapılması,
  3. Araştırma görevlilerinin atandıkları anabilin dalında lisansüstü eğitim yapmalarının sağlanması, ancak atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak istemeleri halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitim yapacağı anabilim dalını değiştirebilmesi,
  4. ÖYP kapsamında atanmış olup, başkanlığımızca belirlenen kontenjanlar haricinde başka bir üniversitede ve/veya lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen üniversitelerinin tekliflerinin, bireysel olarak değerlendirilmesine,
  5. Lisansüstü eğitim verecek üniversitelerin söz konusu lisansüstü programlara başvuruları 15-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında almaları,
  6. İlgili esas ve usullerin 7. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, halen yurtdışında yabancı dil eğitimi alan araştırma görevlilerinin mağdur edilmemeleri için,
    a) Başvuruların internet ortamında yapılmasının sağlanması, mümkün olmaması durumunda ise posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmesi,
    b) Kesin kayıta hak kazananların ise kayıtlarını vekaletle yapabilmelerinin sağlanması,
    c) 13 Haziran 2011 tarihinde yurt dışına çıkanlar 12 Eylül 2011; 18 Temmuz 2011 tarihinde yurt dışına çıkanlar ise 10 Ekim 2011 tarihinde yurda döneceklerinden, lisansüstü eğitimine devam eden veya yeni başlayacak olan araştırma görevlilerinin, söz konusu tarihte lisansüstü derslerden izinli sayılmaları uygun bulunmuştur.
12/06/2013
698 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00