Yök Yürütme Kurulunun 2010.28.5443 Sayılı Kararı

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIYÜRÜTME KURULU KARARLARI

                                                                                                       Oturum Tarihi:01.09.2010

Oturum No: 28

KARAR.2010.28.5443

2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında uygulamada birliği sağlamak amacıyla;

  1. ÖYP Araştırma görevlisi,halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu araştırma görevlilerinin lisanüstü eğitimlerine ÖYP kapsamına dahil olarak devam edebilmelerine,
  1. ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim programı söz konusu Kurul Kararı ile ilan edilecek ÖYP kapsamındaki lisansüstü eğitim yapılabilecek anabilim dalları arasında değilse ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanmamaları kaydıyla;
   • Araştırma Görevlisi kadrolarının, 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitime devam ettikleri üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmesine,
   • Lisansüstü eğitiminin ders aşamasındaysa haftanın belirli günlerinde, tez aşamasındaysa tez izleme komitelerine katılmak üzere üniversitelerince belirli sürelerde izinli sayılabilmelerine,
  1. Yabancı Dil Puanı 65 puan ve üstü olup da yurtdışı dil kurslarından faydalanmak istemeyen Araştırma Görevlilerinin, Başkanlığımızca ilan edilecek lisansüstü eğitim programlarına başvurularını ilgili Üniversiteye bireysel olarak yapmalarına, Üniversitelerin değerlendirme ve yerleştirmeyi adayların ÖYP puanlarına göre belirlemelerine,
  1. ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlardan yabancı dil puanı 65’in altında olanların, tercihleri doğrultusunda aşağıda kontenjanları belirtilen üniversitelerde yabancı dil eğitimi almalarına,
ÜNİVERSİTE KONTENJAN
AKDENİZ 50 İngilizce
ANADOLU 50 İngilizce
ANKARA 50 İngilizce
ÇUKUROVA 50 İngilizce
DOKUZ EYLÜL 50 İngilizce
ERCİYES 50 İngilizce
GAZİ 50 İngilizce
30 Fransızca
30 Almanca
GAZİANTEP 50 İngilizce
HACETTEPE 50 İngilizce
İSTANBUL TEKNİK 50 İngilizce
MARMARA 50 İngilizce
30 Fransızca
30 Almanca
ORTADOĞU TEKNİK 50 İngilizce
SAKARYA 50 İngilizce
SELÇUK 50 İngilizce
YILDIZ TEKNİK 50 İngilizce
  1. Ekim ayında başlaması planlanan yurtiçi yabancı dil eğitimi için tercihlerin 17 – 27 Eylül 2010 tarihleri arasında Başkanlığımızca alınmasına ve araştırma görevlilerinin dil merkezlerine yerleştirilmelerinin ÖYP puanlarına göre Başkanlığımızca yapılmasına,
  1. Yurtiçi yabancı dil eğitimlerinin 2010 Ekim ayında başlamasına,
  1. Atama yapılamayan araştırma görevlisi kadrolarından ÖYP puanı ile yerleştirme yapan üniversitelerin boş kalan kadrolara merkezi sistemle Başkanlığımızca yerleştirme yapılmasına, cari usul ile yerleştirme yapan üniversitelerin boş kalan kadrolarının ilan ve sınavlarının aynı tarihte yapılmasına,karar verildi.
12/06/2013
1035 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00