Yök Yürütme Kurulunun 2010.34.6334sayılı Kararı

20            T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
 YÜRÜTME KURULU KARARLARI

                                 Oturum Tarihi:20.10.2010

Oturum No: 34

KARAR.2010.34.6334
2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında uygulamada birliği sağlamak amacıyla;

    1. ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan ve yabancı dil puanı 65’in altında olanlardan, 25/10/2010 tarihinde başlayacak olan yurtiçi yabancı dil eğitimlerine katılacaklar ile yurtiçi yabancı dil eğitimi için tercih yapmayanlar veya tercih yaptığı halde eğitim almak istemeyenlerin, atandıkları üniversitede görevlerine devam etmek şartıyla, en geç 2011 Sonbahar Dönemindeki ÜDS veya KPDS’den 50 puan alamamaları halinde kadrolarıyla ilişiklerinin kesilmesine; 65 puanın altında kalmaları halinde ise ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanamamalarına,

 

    1. ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak istemeleri halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitim yapacağı anabilim dalını değiştirebilmesine,

 

    1. ÖYP Araştırma görevlisi, halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler ve anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisinin ilgili üniversiteye tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulmasına,

 

  1. 23.03.2010 tarihli 2010.9 sayılı Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller”in Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen “istekleri halinde” ibaresinin kaldırılmasına,karar verildi.
20/10/2010
954 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00