YÖK Yürütme Kurulunun 2012.17.822 sayılı kararı

13.08.2012

YÖK Yürütme Kurulunun 2012.17.822 sayılı kararı gereğince; “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7. maddesinin 3. fıkrasının ilk bendinin “Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil) Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak 2013 yılından itibaren YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

14/06/2013
1075 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00