2011-2012 öğretim yılı güz dönemi kontenjanlarından; boş kalan programlara 2011-2012 bahar yarıyılında kabul edilen öğrenciler!

22.02.2012

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar hakkında YÖK’ün 25.01.2012 tarihinde aldığı 2012.3 sayılı kararın 3.maddesi ile “2011 yılının Güz döneminde üniversitelere tahsis edilmiş kontenjanlardan kullanılmamış olanlar için 2012 Bahar döneminde tekrar başvuru alınabilmesine,” karar verilmiştir.

                YÖK’ün 25.07.2011 tarihinde web sayfasında duyurmuş olduğu, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı için İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Programlarına tahsis edilen kontenjanlardan kullanılmamış ve 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü eğitim verilen programlara bu kapsamda başvuru yaparak, öğrenimlerine ÖYP kapsamında devam etmesi uygun görülen öğrencilerin listesi aşağıdadır.

BAŞVURU SONUÇLARI:

ÖYP 2011-2012 BAHAR DÖNEMİ (GÜZ DÖNEMİNDEN BOŞ KONT. İÇİN) BAŞVURU YAPANLAR -(YENİ)
S.NO ÖYP
PUANI
AD-SOYAD ATANDIĞI
BÖLÜM/ABD
EĞT.
DÜZEYİ
LİSANS ALES Y.DİL ÖYP
PUANI
BAŞVURU DURUMU
ABD/PROGRAM 4’lu 100’lu TÜRÜ PUANI TÜRÜ PUANI
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ /PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONTENJAN : 1                   KABUL EDİLEN : 1
1 78,585 NİHAN ALTAN HEMŞİRELİK PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTORA 88,00 SAY 75,319 KPDS 67,5 78,585 KABUL
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONTENJAN :6                   KABUL EDİLEN : 1
1 77,151 SELCAN PEKSAN ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ DOKTORA 2,74 70,60 EA 82,289 ÜDS 87 77,151 KABUL

ÖNEMLİ NOT :

  • Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.

 

KAYIT VE İLAN TARİHLERİ :

Kazananların İlan Tarihi 22 Şubat 2012
Kesin Kayıt Tarihi 23-24 Şubat 2012

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvururlar.

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İkametgâhı ile ilgili beyan
  • Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi
  • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

 

ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Cerrahpaşa/İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt/İSTANBUL

 

14/06/2013
1229 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00