• Öyp Kapsamında Lisansüstü Programların (2011-2012 Bahar YY) Yedek Kontenjanları!

17.02.2012

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar 25.01.2012 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurulmuş olup, 01 – 08 Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesine yapılan başvurular  ve halen İstanbul Üniversitesi lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek  2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı için İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Programlarına bu kapsamda kabul edilen ve halen öğrencimiz olup, öğrenimlerine ÖYP kapsamında devam etmesi uygun görülen öğrencilerin kayıtları yapılmış olup, kayıt yaptırmayanlardan boş kalan kontenjan/kontenjanlar aşağıdadır.

KONTENJANLAR:

2011-12 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN YEDEK KONTENJANLAR
S.No YÖK ilanına göre
ABD/Program
İstanbul Üniversitesi’ne göre
Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program
Eğitim Düzeyi ALES
Puan Türü

Kont.
1 Kamu Hukuku Kamu Hukuku Y.Lisans EA 1

ÖNEMLİ NOT :

  • Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlardan boş kalan kontenjanlar ilan edilmiş olup, daha önce başvuran ve kayıt koşulunu sağlayanlar arasından yeniden başvuru alınacaktır.
  • İlk ilanda kayıt hakkı kazandığı halde ilgili enstitülere süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, boş kalan kontenjanlara başvuru yapamazlar.
  • Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.

BAŞVURU, KAYIT VE İLAN TARİHLERİ :

Yedek Kontenjanların İlan Tarihi 17 Şubat 2012
Yedek Kontenjanlara Başvuru Tarihi 20-21 Şubat 2012
Yedek Kontenjanları Kazananların İlan Tarihi 22 Şubat 2012
Yedek Kontenjanlara Kesin Kayıt Tarihi 23-24 Şubat 2012

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvururlar.

  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İkametgâhı ile ilgili beyan
  • Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi
  • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:

Fen Bilimleri Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Cerrahpaşa/İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

14/06/2013
1176 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00