• Halen İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Programlarında Kayıtlı ÖYP Araş.Gör.için duyuru…

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

                Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararı (Karar 2010.28.5443) gereğince;
2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar 25.01.2012 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurulmuş olup, halen İstanbul Üniversitesi Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler arasından2011-2012 bahar yarıyılı itibariyle öğrenimlerine ÖYP kapsamında devam edecek öğrenciler aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir.

KONTENJANLAR:

Kontenjanlar Tablosu (için tıklayınız)
(YÖK’ün 26.01.2012  ve 31.01.2012 tarihli duyurularına istinaden güncellenmiştir. )

BAŞVURU KOŞULLARI:
ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan, Üniversitemizde lisansüstü öğrencisi olan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan adaylardan

1-Atanma Koşulu : YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak herhangi bir üniversiteye atanmış bulunmak.

2-Yabancı Dil : ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 65 (Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce programları için en az 75)  puan almış olmak.

Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu (için tıklayınız)

 

DEĞERLENDİRME:  
Başvurular yabancı dil puanına göre değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı başvurular geçersiz sayılır. Bu tür belgelerle kesin kayıt yaptıranların kayıtları programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki yazılı belgeler (2’şer suret) ile birlikte ilan edilen süre içinde İ.Ü.ÖYP Koordinatörlüğüne şahsen başvurmalıdır.

İ.Ü.ÖYP Adresi:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.kat
34119 Beyazıt/İSTANBUL

  1. ÖYP Atanma Belgesi (2 suret)
  2. İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Belgesi (2 suret)
  3. KPDS/ÜDS sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi (2 suret)
  4. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.) (2 suret)
  6. Aday başvuru formu (için tıklayınız) (2 suret)

BAŞVURU, İLAN VE KAYIT TARİHLERİ :

Başvuru Tarihleri 01-08 Şubat 2012
Sonuçların İlan Tarihi 13 Şubat 2012
Kesin Kayıt Tarihi 15–16 Şubat 2012

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvururlar.

  1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  2. İkametgâhı ile ilgili beyan
  3. Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi
  4. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

Enstitülerin Adresleri:

Fen Bilimleri Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Cerrahpaşa/İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt/İSTANBUL
14/06/2013
2156 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00