2014-15 güz yarıyılı ÖYP lisansüstü kayıtları

20.08.2014 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurularak, ÖYP kapsamında İstanbul Üniversitesinin 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan ÖYP araştırma görevlileri; aşağıdaki belgelerle birlikte 22-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilgili enstitülere şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme belgesi
  2. ÖYP Atanma Belgesi  (Atandığı bölüm ve/veya ana bilim dalı ve atanma tarihi belirtilmiş olarak aslı veya aslı gibi onaylı) Atandığı ana bilim dalı ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği ana bilim dalı farklı olan adaylar; yerleştirildiği ana bilim dalında eğitim alabileceğine ilişkin yükseköğretim kurumu kararını, atandığı bölüm ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği bölüm farklı olan adaylar ise yerleştirildiği bölümde eğitim alabileceğine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararını da ayrıca ibraz etmek zorundadır.
  3. Diploma (yüksek lisans kaydı için lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin, doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
  4. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
  5. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi
  6. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi
  7. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 7 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.)
  9. İkametgâhı ile ilgili beyan
  10. Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi

ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Besim Ömer Paşa Cd. Devlet Arşivleri Binası A Blok No: 39 Beyazıt, Fatih/İSTANBUL
Fen Bilimleri Enstitüsü: Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa, Fatih/İSTANBUL
Sosyal Bilimler Enstitüsü: Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt, Fatih/İSTANBUL

21/08/2014
2728 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00