İstanbul Üniversitesi ÖYP Çalıştayı

İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde,  YÖK temsilcileri ile aşağıda isimleri belirtilen üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla 06 Mart 2015 cuma günü Baltalimanı Sosyal Tesislerinde ÖYP çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Vekil Rektörümüz Prof.Dr.Mahmut AK’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı uygulamalarında karşılaşılan sorunlar iki oturumda ve üç (3) grup halinde;

 1. Atama ve görevlendirme
 2. Yabancı dil ve lisansüstü eğitim
 3. Kaynak aktarımı  ve kullanımı

tartışılmış, çözüm önerileri üretilmiştir. Çalıştay sonucu ortaya çıkan sorunlar, çözüm önerileri ve görüşler çerçevesinde, YÖK’e iletilmek üzere bir rapor hazırlanacaktır.

Bu sorunların, YÖK’ün yeni yapacağı düzenlemede giderileceğini umut ediyoruz.

Çalıştaya katılan üniversiteler:

 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Hakkari Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi

11/03/2015
1831 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00