Kaynak miktarları ve aktarımı hakkında YÖK kararları

YÖK tarafından, ÖYP kaynak miktarlarında değişiklik yapıldığına dair ve kaynak yetersizliği nedeniyle yapılmayan kaynakların iptali ve güncellenerek yeniden talep edilmesi halinde değerlendirilebileceği hakkında karar alınmıştır.

YÖK Yürütme Kurulu 25.02.2015 tarihli toplantısında, lisansüstü eğitim yapan her bir araştırma görevlisine proje ve seyahat giderleri için aşağıdaki şekilde aktarım yapılmasını uygun bulmuştur.

  • Yüksek lisansta, proje giderleri için 5.000 TL, seyahat giderleri için 5.000 TL toplam 10.000 TL
  • Doktorada proje giderleri için 10.000 TL, seyahat giderleri için 10.000 TL toplam 20.000 TL
  • Yüksek lisans + doktorada proje giderleri için 15.000 TL, seyahat giderleri için 15.000 TL toplam 30.000 TL

Kaynak miktarı değişikliğine ilişkin 25.02.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı

Aynı tarihli  toplantıda ayrıca, ÖYP kapsamında 2014 yılında yürütme kurulu kararı alınan ve kaynak yetersizliği ile aktarımı gerçekleştirilemeyen tutarların iptal edilmesi ve bekleyen kaynak taleplerinin güncellenmesi halinde kaynak aktarım taleplerinin değerlendirilebileceği uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, Üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ÖYP araştırma görevlilerinin daha önce talep edilmiş ve YÖK’te bekleyen kaynak taleplerine ilişkin güncelleme yapılmış; yeni başlayan ÖYP araştırma görevlilerinin kaynak talepleri de ilave edilmiş; 05 Mart 2015 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulmuş ve 05.03.2015 tarih 73 toplantı sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

Aktarılamayan kaynak taleplerinin iptali ve yeniden talep edilmesine ilişkin 25.02.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı

 

13/03/2015
2160 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00