İstanbul Üniversitesi
http://oyp.istanbul.edu.tr/?p=7971
Export date: Sun Feb 25 5:43:32 2018 / +0000 GMT

2015-2016 güz yarıyılı ÖYP lisansüstü öğrenci kayıtları


10.09.2015 tarihinde YÖK'ün web sayfasında duyurularak, ÖYP kapsamında İstanbul Üniversitesinin 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan ÖYP araştırma görevlileri; aşağıdaki belgelerle birlikte 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında ilgili enstitülere şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabileceklerdir.


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereği ÖYP kapsamında ataması gerçekleşen adayların kayıt başvuruları alınacaktır. Atama işlemleri devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin kayıtları yapılamayacaktır.


Yerleşen adayların listesi için tıklayınız... 1

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme belgesi

 2. ÖYP Atanma Belgesi  (Atandığı bölüm ve/veya ana bilim dalı ve atanma tarihi belirtilmiş olarak aslı veya aslı gibi onaylı) Atandığı ana bilim dalı ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği ana bilim dalı farklı olan adaylar; yerleştirildiği ana bilim dalında eğitim alabileceğine ilişkin yükseköğretim kurumu kararını, atandığı bölüm ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği bölüm farklı olan adaylar ise yerleştirildiği bölümde eğitim alabileceğine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararını da ayrıca ibraz etmek zorundadır.

 3. Diploma (yüksek lisans kaydı için lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin, doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 4. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 5. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

 6. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

 7. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 7 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.)

 9. İkametgâhı ile ilgili beyan

 10. Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi


ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:


Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Besim Ömer Paşa Cd. Devlet Arşivleri Binası A Blok No: 39 Beyazıt, Fatih/İSTANBUL


Fen Bilimleri Enstitüsü: Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL


Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa, Fatih/İSTANBUL


Sosyal Bilimler Enstitüsü: Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. Beyazıt, Fatih/İSTANBUL

Links:
 1. http://oyp.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015 /09/2015-16-Güz-ÖYP-lisansüstü.xlsx
Post date: 2015-09-11 15:39:35
Post date GMT: 2015-09-11 12:39:35

Post modified date: 2015-09-17 14:55:09
Post modified date GMT: 2015-09-17 11:55:09

Export date: Sun Feb 25 5:43:32 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://oyp.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com