İstanbul Üniversitesi
http://oyp.istanbul.edu.tr/?p=8266
Export date: Sun Feb 25 5:51:13 2018 / +0000 GMT

2017-2018 güz yarıyılı ÖYP ve öncelikli alan araştırma görevlileri lisansüstü öğrenci kayıtları


08.09.2017 tarihinde YÖK'ün web sayfasında duyurularak, ÖYP kapsamında İstanbul Üniversitesinin 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan ÖYP ve öncelikli alan araştırma görevlileri; aşağıdaki belgelerle birlikte 14 Eylül-22 Eylül 2017 tarihleri arasında ilgili enstitülere şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabileceklerdir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereği ÖYP kapsamında ataması gerçekleşen adayların kayıt başvuruları alınacaktır. Atama işlemleri devam eden ÖYP ve Öncelikli alan araştırma görevlilerinin kayıtları yapılamayacaktır.

ÖYP kapsamında yerleşen adayların listesi için tıklayınız… 1

Öncelikli alan kapsamında yerleşen adayların listesi için tıklayınız… 2

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme belgesi (tercih işlemi sonuç belgesi)

 2. ÖYP Atanma Belgesi  (Atandığı bölüm ve/veya anabilim dalı ve atanma tarihi belirtilmiş olarak aslı veya aslı gibi onaylı) Atandığı anabilim dalı ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği anabilim dalı farklı olan adaylar; yerleştirildiği anabilim dalında eğitim alabileceğine ilişkin yükseköğretim kurumu kararını, atandığı bölüm ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği bölüm farklı olan adaylar ise yerleştirildiği bölümde eğitim alabileceğine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararını da ayrıca ibraz etmek zorundadır.)

 3. Atandığı Üniversite tarafından düzenlenmiş,  halen görevine devam ettiğine dair resmi yazı

 4. Diploma (yüksek lisans kaydı için lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin, doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 5. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

 6. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

 7. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

 8. Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 7 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.)

 10. İkametgâhı ile ilgili beyan

 11. Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi


ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Süleymaniye Cad. Eski esnaf hastanesi 4.kat Fatih/İSTANBUL

Fen Bilimleri Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Bozdoğan Kemeri Cad. No:6 Vezneciler/İSTANBUL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa, Fatih/İSTANBUL

Sosyal Bilimler Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Besim Ömer Paşa Cd. Devlet Arşivleri Binası A Blok No:39  Fatih/İSTANBUL (İ.Ü.Kongre ve Kültür Merkezi yanı)
Links:
 1. http://oyp.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017 /09/2017-2018_guz_yy_oyp_lisansustu_egt_yerleşenl er.xlsx
 2. http://oyp.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017 /09/2017-2018_guz_yy_oncelikli_alan_lisansustu_egt _yerleşenler.xlsx
Post date: 2017-09-12 15:08:57
Post date GMT: 2017-09-12 12:08:57

Post modified date: 2017-09-12 16:16:36
Post modified date GMT: 2017-09-12 13:16:36

Export date: Sun Feb 25 5:51:13 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://oyp.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com