Kaynak Kullanımı

Kaynak Kullanımı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in “Kaynak aktarımı” başlıklı 12.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapan her bir araştırma görevlisine proje giderleri için 20.000 TL, seyahat giderleri için 30.000 TL olmak üzere toplam 50.000 TL; araştırma görevlilerinin devam ettikleri lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak, lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kaynak aktarımı yapılmaktadır.

25.02.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı öncesi aktarım miktarları:

Düzey Proje Seyahat Toplam
Yüksek Lisans 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
Doktora 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL
Yüksek Lisans+Doktora 20.000 TL 30.000 TL 50.000 TL


01.04.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile yeniden belirlenen aktarım miktarları:

Düzey Proje Seyahat Toplam
Yüksek Lisans 5.000 TL 3.000 TL 8.000 TL
Doktora 10.000 TL 7.000 TL 17.000 TL
Yüksek Lisans+Doktora 15.000 TL 10.000 TL 25.000 TL

 

07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile yeniden belirlenen aktarım miktarları: 

Düzey Proje Seyahat Toplam
Yüksek Lisans 3.000 TL 2.000 TL 5.000 TL
Doktora 6.000 TL 4.000 TL 10.000 TL
Yüksek Lisans+Doktora 8.000 TL 5.000 TL 13.000 TL

 

Kaynak aktarımı ve kullanımı ile ilgili Yükseköğretim Kurulu kararı…(tıklayınız!)

Kaynak aktarımına ilişkin 25.02.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı…(tıklayınız!)

Kaynak miktarlarına ilişkin 01.04.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı…(tıklayınız!)

Kaynak miktarlarına ilişkin 07.03.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı…(tıklayınız!)


Aktarımı gerçekleşen kaynağın kullanımına ilişkin proje ve seyahat giderleri talepleri her ayın 20 inci günü saat 16.00’ya kadar şahsen ÖYP koordinatörlüğüne yapılır. İlgili talepler ay sonuna kadar ÖYP koordinatörlüğü tarafından incelenerek değerlendirilir.


Kaynak aktarım listesi (Eylül 2015)

Kaynak aktarım listesi (Ocak 2016)

Kaynak aktarım listesi (Mayıs 2016)

Kaynak aktarım listesi (Ekim 2016)

Kaynak aktarım listesi (Ocak 2017)

Kaynak aktarım listesi (Haziran 2017)

Kaynak aktarım listesi (Nisan 2018)