Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi


YURT İÇİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil sınav sonucu 65 puanın altında olan Üniversitemiz ÖYP araştırma görevlileri;

YÖK’ün ilan ettiği ve belirlediği tarihlerde yurt içi yabancı dil eğitim tercihinde bulunurlar.

Merkezi yerleştirme ile YÖK’ün belirlediği yurt içindeki bir üniversiteye 6 ay süre ile yabancı dil eğitimi almak üzere yerleştirilirler.

Yerleştirilmesi yapılan ÖYP araştırma görevlisi, belirlenen tarihler arasında  2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca bu eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görevlendirilirler.

Yurt içi yabancı dil eğitimine katılmak  ve devam etmek zorunludur. Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişkileri kesilir.

Yurt içi yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu kuruma dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler.

YÖK tarafından belirlenen eğitim tutarının Üniversitemiz hesaplarına aktarımı ve eğitimin tamamlanması sonrasında eğitimi veren üniversiteye ödeme yapılabilmesi için aşağıdaki belgeleri Koordinatörlüğümüze getirmesi gerekmektedir.


Belgeler

3. maddede sözü geçen görevlendirilmeye ilişkin görevlendirme oluru (2 nüsha)

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (2 nüsha)

Hizmet Alımları Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı (2 nüsha)

Eğitime katıldığına ve başarılı olduğuna dair eğitimi veren kurumdan alınmış yazı

Sınav sonuç belgesi


 

YURT DIŞI YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil sınav sonucu  en az 65 puan  olan Üniversitemiz ÖYP araştırma görevlileri;

İstekleri halinde yabancı dil eğitimi için en fazla 6 ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. fıkrası kapsamında  yurt dışına görevlendirilir.