2019-2020 Güz Yarıyılı ÖYP lisansüstü öğrenci kayıtları

18.09.2019 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurularak, ÖYP kapsamında İstanbul Üniversitesinin 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan ÖYP araştırma görevlileri; aşağıdaki belgelerle birlikte 23-30 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili enstitülere şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabileceklerdir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereği ÖYP kapsamında ataması gerçekleşen adayların kayıt başvuruları alınacaktır. Atama işlemleri devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin kayıtları yapılamayacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.    ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilme belgesi

2.    ÖYP Atanma Belgesi (Atandığı bölüm ve/veya anabilim dalı ve atanma tarihi belirtilmiş olarak aslı veya aslı gibi onaylı) Atandığı anabilim dalı ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği anabilim dalı farklı olan adaylar; yerleştirildiği anabilim dalında eğitim alabileceğine ilişkin yükseköğretim kurumu kararını, atandığı bölüm ile lisansüstü eğitim için yerleştirildiği bölüm farklı olan adaylar ise yerleştirildiği bölümde eğitim alabileceğine ilişkin YÖK Yürütme Kurulu kararını da ayrıca ibraz etmek zorundadır.)

3.    Diploma (yüksek lisans kaydı için lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin, doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans mezuniyetine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma veya mezuniyet belgelerini noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

4.    Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

5.    ALES sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

6.    Yabancı dil sınav sonuç belgesinin internet çıktısı veya fotokopisi

7.    Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 7 adet vesikalık (4,5*6 cm) fotoğraf

8.    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanında T.C. Kimlik numarası yer almayanlar, T.C. Kimlik numaralarını birlikte ibraz etmek zorundadır.)

9.    İkametgâhı ile ilgili beyan

10.    Erkek adayların askerlik şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi


ENSTİTÜLERİN ADRESLERİ:

Fen Bilimleri Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Esnaf Hastanesi Binası Süleymaniye/İSTANBUL

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Bozdoğan Kemeri Caddesi Vezneciler Hamamı Sokağı No:8 Fatih/İSTANBUL

Sosyal Bilimler Enstitüsü: İ.Ü.Beyazıt yerleşkesi Besim Ömer Paşa Cd. Devlet Arşivleri Binası A /Blok No:7/1 Beyazıt /İSTANBUL (İ.Ü.Kongre ve Kültür Merkezi yanı)