Kayıt Dondurmaya İlişkin YÖK Kararı

2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) ve Öncelikli Alanlar kapsamındaki araştırma görevlilerinin kayıt dondurmalarına ilişkin,
1-    Araştırma görevlilerinin kayıt dondurmalarına karar verilmesi halinde, kayıt dondurulan sürenin araştırma görevlisi kadrosunda azami bulunma sürelerine de eklenmesi,

2-    Tez aşamasında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca kayıt dondurma işleminden yararlanacağına karar verilenlerden, aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılmış olanların, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geçiş işlemlerinin başlatılmasına, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.